MTHS - MTHS HiZMETi

( Merkezi Veri Tabanı Hizmet Saglayıcı )

Yeni Ticaret Kanunu kapsamında denetime tabi sermaye sirketlerinin web sitelerinde yayınlamaları gereken bir takım bilgi ve belgeler kanun kapsamında belirlenen formatlarda yayınlanmalıdır.
Bu konuda Merkezi Veri Tabanı Hizmet Saglayıcı ( MTHS ) hizmeti için yetkili olan firmalardan bu hizmetin satın alınması gerekmektedir. MTHS'ler faaliyetlerini bakanlıkca verilmis izne baglı olarak yürütürler. Denetime tabi sermaye sirketleri, MTHS konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmis Merkezi Veri Tabanı Hizmet Saglayıcılardan bu hizmeti alabilir yada dogrudan kendi bünyelerinde gerçeklestirebilirler. Bu konuda öncelikle Bilgi Güvenligi Sertifikasına sahip olan kuruluslar teknik denetimden geçerek Bakanlıktan faaliyet belgesi almıs olmalıdır.

Bilindigi gibi yeni Ticaret Kanunu kapsamında denetime baglı sermaye sirketlerinin bir web sitesi oluşturması ve bu sitede şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesi gerekmektedir.Bu konuda 2 adet yönetmelik yayınlanmış olup bu yönetmelik içeriklerine http://mths.ttr.com.tr/yonetmelik.html  sitemizden ulaşabilirsiniz.

Web sitenizin özgülenmiş alanında yayınlanacak içerik, yayınlanma ve yayında kalma süreleri de ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir. Ayrıca web sitesinde özgülenecek alanla ilgili işlem yapabilmek Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak faaliyet iznine bağlıdır.Bakanlık tarafından verilecek faaliyet izni sonrası MTHS hizmeti sağlanabilir.

Web sitenizde ilanların yayınlanması için özgülenecek alan için 2 farklı alternatif bulunmaktadır.

1.       Şirket bünyenizde kendi ekibiniz tarafından bu çalışma yapılabilir.

2.       MTHS hizmeti vermeye yetkili bir firmadan bu hizmet satın alınabilir.

1. Şirket bünyesinde bu hizmetin oluşturulması seçeneği ile bu hizmetin sağlanması düşünülürse; MTHS Faaliyet ini için öncelikle http://kamusm.gov.tr/dosyalar/rehberler/REHB-001-003_Internet_Sitesi_Teknik_Kriterler_Rehberi.pdf  linkinde bulunan rehberdeki şartların eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Bu testler doğru formatta e-imza atma ve doğrulama olarak özetlenebilir. E-imza testi sonrasında ise Tübitak tarafından yapılacak siber güvenlik testleri uygulanmaktadır. Bu konuda hazır olduğunuzda Tübitak tarafından yapılacak testlerin başarıyla geçilmesi durumunda teknik yeterlilik kazanılabilecektir. P4 formatında e-imza atmak ve doğrulamak için kullanacağınız e-imza API leri için ( Tübitaktan alınması halinde ) sadece API maliyeti 15.000 TL dir. Oluşturulacak yazılım / ISO 27001 maliyetleri ise buna ilave olacaktır. BU çalışma sonrası ise kendi yazılımınızı kullanarak MTHS Faaliyet izni alabilirsiniz.

2. MTHS Hizmetini faaliyet izni olan bir firmadan satın almayı seçerseniz ( ki birçok firma ilk etapta kendi bünyesinde oluşturmayı düşünerek daha sonra bu seçeneği seçmektedir.) sadece ihtiyacınız bir e-imza olacaktır. Bu hizmetin yıllık maliyeti sadece 1000 TL + KDV dir.

Tübitak tarafından uygulanmakta olan fiyat listesi:  http://www.kamusm.gov.tr/urunler/yazilim/fiyatlandirma.jsp

TTR Bilişim Hizmetleri olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MTHS Faaliyet izni almış bir Merkezi Veritabanı Hizmet sağlayıcı firmadır. MTHS Hizmeti konusunda birçok firmaya hizmet vermektedir.

Web sitenizde özgülenmiş içeriğin yayınlanması için yapılacak işlemler konusunda da TTR Bilişim Hizmetleri özellikle bir web tasarım / yazılım firması olmasından dolayı size destek sağlamaktadır. Yönetmeliklerde belirtildiği gibi özgüleme doğru şekilde yapılmadığı durumda yapılmamış sayılmaktadır. Bu nedenle ilgili çalışmaları yapmadan önce kanun ve yönetmeliklerin iyice araştırılması ve uygun bir çalışma yapılması gerekmektedir.

MTHS Hizmet için 0216 336 66 44  dahili 131 nolu telefon hattımızdan mths@ttr.com.tr mail adresimizden destek alabilir, detaylar için http://mths.ttr.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
MTHS , merkezi veri tabanı hizmet sağlayıcısı anlamına gelmekle beraber, ilgili yönetmelikte yapılan tanımlama:

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini ifade etmektedir.

Yeni Ticaret Kanunu kapsamında denetime tabi sermaye sirketlerinin web sitelerinde yayınlamaları gereken bir takım bilgi ve belgeler kanun kapsamında belirlenen formatlarda yayınlanmalıdır. Bu konuda Merkezi Veri Tabanı Hizmet Saglayıcı ( MTHS ) hizmeti için yetkili olan firmalardan bu hizmetin satın alınması gerekmektedir. MTHS'ler faaliyetlerini bakanlıkca verilmis izne baglı olarak yürütürler. Denetime tabi sermaye sirketleri, MTHS konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmis Merkezi Veri Tabanı Hizmet Saglayıcılardan bu hizmeti alabilir yada dogrudan kendi bünyelerinde gerçeklestirebilirler. Bu konuda öncelikle Bilgi Güvenligi Sertifikasına sahip olan kuruluslar teknik denetimden geçerek Bakanlıktan faaliyet belgesi almıs olmalıdır.


Mths Hizmeti Nedir ?

MTHS ( Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı ) tanımı ve sorumlulukları yeni ticaret kanununda asağıdaki maddelerle tanımlanmıştır;

MADDE 7

[1] MTHS'lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine bağlıdır.
[2] Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir.
[3] MTHS sıfatıyla şirketler adına erişime açık bulundurulan bilgi ve belgeler 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlenir.Mths'nin Yükümlülükleri ( MTHS Yönetmeliğindeki tanımı )

MADDE 8 – (1) MTHS;

a) 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,
b) Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı saglamakla,
c) Sirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafaza etme fonksiyonlarını yerine getirmekle,
ç) Yürütmekte oldugu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün içinde Bakanlıga bildirmekle,
d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSiS ve diger ilgili veri tabanları ile entegrasyonunu gerçeklestirmekle, yükümlüdür.

© Copyright 2013 - 2016. MTHS Merkezi Veritabanı Hizmeti TTR Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanmaktadır.
MTHS Hizmetimiz TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYLIDIR.